Pravidelná shromáždění
Neděle od 15.30 hod
Scházíme se v prostorách bývalého Telecomu, Havířov- Podlesí, ul. Dlouhá třída-1199/32.

Věřící mezi nevěřícími

17. 1. 2022

Ježíš Kristus nás vykoupil z hříchu a smrti a převedl nás ze světa do Božího království.
Už nepatříme sami sobě, ale jsme občané Božího království s věčným životem. Na zemi jsme jen cizinci a naše pravá vlast je nebeská.

crosschevron-down