Pravidelná shromáždění
Neděle od 15.30 hod
Scházíme se v prostorách bývalého Telecomu, Havířov- Podlesí, ul. Dlouhá třída-1199/32.

Život v Kristu bez kompromisů.

17. 1. 2022

Ježíš Kristus ukázal světu, že zvítězit nad zlem, nad satanem, hříchem se dá jedině životem bez kompromisů. Ježíš nikdy neudělal dohodu s ďáblem, nikdy před ním neustoupil, ani před jakýmkoli zlem. Neustoupil ani před lidmi, kteří ho nenáviděli a chtěli ho připravit o život.
Proto Pán zvítězil nad ďáblem, nad světem, nad hříchem i nad smrtí.

crosschevron-down